GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Marek Tylicki
ul. Abrahama 12
84-113 Wierzchucino
Wierzchucino, dn. 15.01.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

W związku z przyznanym dofinansowaniem na operację pt: „Rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego na potrzeby gabinetu weterynaryjnego w Wierzchucinie”, w celu zachowania zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Gabinet Weterynaryjny w Wierzchucinie ogłasza procedurę zapytania ofertowego na zakup następujących urządzeń:
Zapytanie ofertowe nr 01/2020 - Aparat ultrasonograficzny
Zapytanie ofertowe nr 02/2020 - Analizator hematologiczny weterynaryjny
Zapytanie ofertowe nr 03/2020 - Detektor do radiografii bezpośredniej
Zapytanie ofertowe nr 04/2020 - Analizator biochemiczny
Zapytanie ofertowe nr 05/2020 - Tonometr

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ze względu na uwagi zgłaszane przez potencjalnych wykonawców zamówień dokonano modyfikacji zapytań ofertowych.

Termin składania ofert do 31.01.2020 do godz. 23:59:59