GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Marek Tylicki
ul. Abrahama 12
84-113 Wierzchucino
Wierzchucino, dn. 17.02.2020r.

Informacja o wyborze oferty

Informuję o zakończeniu procedury wyboru wykonawców zamówienia na zakup pięciu urządzeń, przeprowadzonej
w celu zachowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Z przyjemnością informuję, że po analizie otrzymanych
ofert, dokonano wyboru następujących wykonawców zamówienia na zakup poszczególnych urządzeń:

1. Zapytanie ofertowe nr 01/2020 - Aparat ultrasonograficzny:
VETISS Sp. z o. o. ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

2. Zapytanie ofertowe nr 02/2020 - Analizator hematologiczny weterynaryjny:
STAMAR, ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

3. Zapytanie ofertowe nr 03/2020 - Detektor do radiografii bezpośredniej:
Medivetcon G. Bogaczyński, R. Bogaczyński S. J. Raszewy 4A, 63-210 Żerków

4. Zapytanie ofertowe nr 04/2020 - Analizator biochemiczny:
IDEXX Laboratories Sp. z o.o. ul. Dominikańska 3, 02-738 Warszawa

5. Zapytanie ofertowe nr 05/2020 – Tonometr:
TOFIVET Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 58, 05-410 Józefów

Informuję, że zakup urządzeń jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, operacji: pt. „Rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów
akwakultury poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego na potrzeby gabinetu weterynaryjnego w Wierzchucinie”
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.